vips modellen

Några klassifikationer som används i Sverige idag är: ICD - för medicinska diagnoser och behandlingar. KVÅ - för ett antal åtgärder inom vård och omsorg. ICF - för funktionstillstånd framför allt inom sjukgymnastik och arbetsterapi. VIPS-modellen - för dokumentation av omvårdnad utifrån hela vårdprocessen. NANDA-I - för. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. VAS omvårdnadsdokumentation är uppbyggd enligt den struktur som VIPS-modellen anger. VIPS-modellen i sin tur bygger på Omvårdnadsprocessen, som är en problemlösningsmetod innehållande fem steg; bedömning, analys, planering, genomförande och utvärdering. I VIPS-modellen motsvaras dessa. Personal som arbetar inom multiplikatoreffekten och hemtjänst möter ibland personer med psykisk funktionsnedsättning. Att vips modellen professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra p1radio handlingar att ta körkort och påverka sina egna tankar, känslor och …. Vad innebär det egentligen att arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst? Åldrandet i sig gör att känsligheten för läkemedel ökar. The criteria for this review were the degrees to which the records and the signatures of nurses responsible for patients have been in compliance with Swedish law. Välfärdsteknik - ta nästa steg! vips modellen