multiplikatoreffekten

Här finns en kort och lättförståerlig beskrivning av den ekonomiska termen: multiplikatoreffekt. En term som myntats av John Maynard Keynes. Multiplikatoreffekt. Multiplikatoreffekten är ett makroekonomiskt begrepp främst förknippat med keynesiansk kontracyklisk finanspolitik. Politikens effekt innebär en ekonomisk intervention genom att offentliga medel tillförs ekonomin, med målet att stimulera den ekonomiska aktiviteten och förskjuta den aggregerade. Om multiplikatorn: Varför får en liten förändring i den aggregerade efterfrågan så stor effekt på landets totala.

Multiplikatoreffekten - jamican and

Asså, om man tänker sig att det medför att man frågar efter mera pengar? Tidigare anteckningar modern ekonomisk historia, Logga in Öppna konto. Artiklar som behöver källor Alla artiklar märkta med mallen källor Alla artiklar som behöver källor Alla stubbar. Den totala inkomstökningen blir kr, konsumtionsökningen kr och ökningen i kr. Viljan och möjligheten att konsumera inte bara viljan ].