pension efter dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar. Hur dina anhöriga ansöker om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt. Du som inte har fyllt 65 år och har en partner som har dött kan ha rätt till omställningspension som betalas ut i ett år. Meningen är att du som efterlevande ska få ekonomisk hjälp det första året efter ett dödsfall. Efter ett år kan omställningspensionen förlängas i ytterligare ett år om du har barn under 18 år. Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. Myndigheter, kommuner, försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt. Om du har rätt till efterlevandepension, ekonomisk ersättning, eller om din nuvarande pension kommer att. pension efter dödsfall

Pension efter dödsfall Video

jk09jasd